Op vrijdagavond 8 december organiseert Salvatore Vacerra Den Bosch hét made to measure event van deze winter: Coats, Shoes & Watches.

A5flyervoorSV 22017-1A5flyerachterSV 2017-1